• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Prospekt av Alvøen, Bergen

Prospekt av Alvøen malt av Johan Christopher Johnsen, 1808 ("Prospekt av Alvøen hovedgård og fabrikkanlegg", Egil Korsnes, eier: Stiftelsen Alvøen Hovedbygning).

Alvøen er et av de eldste industristedene i Norge. Alt i 1620-årene ble det bygd en kruttmølle her. Selve stedet lå godt til rette for industridrift. Det er bare 100 meter fra fossen, som gav kraft til møllen, og til en god havn, hvor produktene ble skipet ut. Kruttmøllen ble drevet med vekslende hell på 1600- og 1700-tallet, men det som Alvøen ble mest kjent for, er papirproduksjonen.

I 1740-årene kjøpte brødrene Hendrich og Didrik Fasmer kruttmøllen i Alvøen, og siden har familien Fasmer vært nært knyttet til stedet. Dette var en slekt av rike bergensborgere som innvandret fra Bremen på 1500-tallet. Verket i Alvøen var ett av de handels- og industritiltak som Fasmer-familien engasjerte seg i, og utover på 1700-tallet ble eiendommen gjort større gjennom oppkjøp. Et storstilt sauehold gav gjødsel som ble benyttet i kruttproduksjonen. Kruttverket fra begynnelsen av 1600-tallet – en av Norges eldste industribedrifter – stanset for godt i 1880-årene. Da var det andre produkter som overtok det markedet.

Papirproduksjonen startet i 1797, først med håndverksmessig framstilling av klutepapir. En av de eldste industribygningene som står i dag, er det gamle «Hengeriet». Her ble klutepapiret hengt til tørk i loftsetasjen. I 1850-årene ble de første papirmaskinene kjøpt inn, og klutepapirmassen ble blandet med cellulose. Det er klutepapir av høy kvalitet som har vært Alvøens viktigste vare gjennom hele 1900-tallet. I mange år var seddelpapiret til Norges Bank et av hovedproduktene. Da fabrikkdriften i Alvøen ble lagt ned i 1981, ble en lang industrihistorie avsluttet.

Et markert trekk i landskapsbildet er rekken av hvite arbeiderboliger, som utgjør kjernen i tettstedsdannelsen. Det var Fasmer-familen som satte opp og eide disse boligene, som vel kan sies å være det fysiske uttrykket for et «paternalistisk» velferdssamfunn; industriherren sørget for arbeidernes velferd gjennom et godt boligtilbud.

  • Alvøen hovedbygning, Bergen

Stiftelsen Alvøen hovedbygning

  • Andersen, A. (1962) Alvøen med Loddefjord sogn. [Alvøy], A. Andersen.
  • Fossen, K. (1984-1991) Laksevåg: strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led. [Bergen], Bergen kommune.
  • Gierløff, C. (1944) Alvøen og Fasmerslekten: 1744-25. juni-1944. Bergen.
  • Goksøyr, M. (1983) Arbeidere i det før-industrielle brukssamfunn: Alvøens fabrikker 1800-1863. I: Skrifter (Bergens historiske forening). Bergen, Bergens historiske forening, nr. 80/81, s. 102-130.
  • Jakobsen, E. (1970) Gards- og ættebok for Loddefjord sokn. Bergen.