• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Søre Slettebakken (Knut Strand)

Søre Slettebakken, høy- og lavblokker ble tegnet av arkitektene Aall og Løkeland i 1961 og regnes sammen med BOB-prosjektet på Mannsverk som et mønsteranlegg i blokkbebyggelse. Produksjonstakten (425 leiligheter i 2 høyblokker og 10 lavblokker bygget på 26 måneder) vakte oppsikt i hele Skandinavia og satte fart i prefabrikatabyggingen. Vestbo bygget 188 leiligheter i Vilhelm Bjerknes vei som ble innflyttet 1962–65. Slettebakken var det siste store utbyggingsområdet i gamle Årstad kommune.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.