• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Brødretomten (Knut Strand)

Brødretomten er et lyststed som fikk dette navnet fordi nåværende hovedhus ble bygget av brødrene Frederick og Hendrich Meyer, eiere fra 1796. Bygningen med mansardtak ble forbilde for en rekke villaer i nyempire. En viss modernisering i nyere tid ble utført i 1915 av arkitekt Ole Landmark, men lite er endret på eksteriøret.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.