• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Sølvberget (Knut Strand)

Sølvberget borettslag består av 280 boliger i 3–4 etasjer og en høyblokk på 14 etasjer, samt butikker i en frittliggende 1-etasjes bygning. Anlegget ble reist for BOB og er tegnet av Jørgen Aall Og Harald Løkeland i 1965. Det ble premiert av Det Nyttige Selskap samme år, som mente den store bygningsmassen var lagt vakkert inn i det kuperte terrenget. Utbyggingen ble gjennomført med utstrakt bruk av prefabrikkerte elementer.

En gruppe eneboliger tegnet av samme arkitekter ligger i tilknytning til borettslaget, med adresse Sølvberget.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.