• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Askhaug (Knut Strand)

Villa Askhaug ble tegnet av Frederik Konow Lund i 1926 og boligen har mange tilbygg og utbygg på ulike nivå. Den fremstår likevel som enhetlig på grunn av plasseringen i terrenget, materialbruken og fargevalget. Taket er dekket med skifer som dels er blågrå, dels jernoksidert. Huset er plassert på og omgitt av murer i naturstein.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.