• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Illustrasjon av repslageri

Repslageri: (1) Hampen hekles (2) Repslagerhjulet (3) Håndspinning av garn (4) Sjøboder (5) Bolighuset (6) Tjærehuset (7) Reperbanen (rekonstruksjonstegning: B. Kristiansen, 1993).

Like ved innslaget til tunnelen ved Amalie Skrams vei i Sandviken, finner vi et kulturminne av europeisk format; et repslageri som produserte tauverk og fiskeredskap for Vestlandet og Nord-Norge.

Den lange, smale reperbanen var selve sentrum i arbeidsprossessen. Her ble garnene spunnet av hamp og senere «slått» sammen til allslags tauverk for skip og båter. Bygningen vi ser i dag, kan dateres tilbake til 1690-tallet og er derfor den eldste reperbanen i Europa. Ujevnheter på taket og opplengene langs sidene er tydelige alderdomstegn. Det hele er en levning fra en tid da Sandviken var dominert av et titalls slike håndverksbedrifter. Bergen var Norges viktigste produksjonssenter for tauverk, og Sandvikens reperbane er et sentralt kulturminne fra denne næringen.

I enden av reperbanen er repslagermesterens bolighus og kontor – et av Bergens fineste borgerhus fra begynnelsen av 1800-tallet. Det opprinnelige huset ble bygd mellom 1806-1808 av repslager Christopher Stoltz. I dette huset bodde repslageren med stor familie og noen av svennene og læreguttene som arbeidet i repslageriet. Bergens repslagerlaug, det eneste i Norge, hadde ofte sine møter her.

Bak bolighuset er det et tjærehus i stein. Her ble tauverket trukket gjennom oppvarmet tjære for å gi det en ekstra beskyttelse mot fuktighet. Til anlegget hørte også en stor sjøbod til lagring av råmateriale – hamp – som ble importert fra Russland.

  • Repslaging

Repslaging

Repslaging (rekonstruksjonstegning: B. Kristiansen, 1993).

  • Skuteviksbodene, Bergen omkring 1990

Handel og håndverk

  • Bjerknes, K. (1956) Det gamle Sandviken med Rosesmuggrenden. I: Årbok (Gamle Bergen museum). Bergen, Gamle Bergen museum, s. 5-34.