• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Fra Blåmanen mot Vardegga og Ulriken.

Fra Blåmanen mot Vardegga og Ulriken.

Vidden er et begrep for bergenserne. Folk som bor nær Hardangervidda, fnyser litt av bergensernes stolthet over Vidden. Men det er faktisk en geologisk sammenheng mellom de to fjellområdene. Før istidene satte inn, hang nemlig disse to viddene og mange andre flate fjellområder på Vestlandet sammen.

Gjennom en lang periode i jordens mellomtid ble landet tært ned til et svakt bølgeformet, nesten flatt landskap. Da det senere steg, tidlig i nytiden, fikk elvene fall, fart og kraft. Senere kom istidene, og breene begynte sitt gravearbeid enda mer effektivt enn elvenes. Utgravingen delte opp den jevne fjelloverflaten langs sprekkesoner og myke bergarter.

Iserosjonen var minst ved vannskillet ettersom brebevegelsene var mindre her enn lenger ute ved kysten. Resultatet var at det gamle landskapet i stor grad ble bevart, slik vi ser det på Hardangervidda.

I Bergensområdet var endringene større. Det gamle viddelandskapet fra mellomtiden ble kraftig oppdelt og erodert, først av elvene og deretter av breene under istidene. Mellom daler og fjorder ble bare enkelte små viddeområder stående igjen, selv om de i perioder også var dekket av is. Vidden er ett av dem. De flateste områdene på Vidden ligger i 620–660 meters høyde, fra Turnerhytten og nordover til Borgaskaret. Toppen av Blåmanen og Rundemanen er også rester av dette viddelandskapet.

  • Turt og Dvergbjørk

Fjellplanter på byfjellene

Mange av de typiske fjellplantene i vår flora trives ikke på kystfjellene, med sine milde og snøfattige vintre. Det finnes likevel noen unntak, som dvergbjørk (tegning), bergfrue, rosenrot, fjellmarikåpe, turt (foto), gulsildre og rødsildre. Typisk nok finner vi dem oftest i sprekker i steile bergvegger, hvor det ikke er tett vegetasjon omkring. Her slipper fjellplantene å konkurrere om plassen med lyngvekster og busker. Når de vokser høyt hevet over beitedyrene, unngår de også innpåslitne sauer.