• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Sandviken Brannstasjon (Knut Strand)

Sandviken Brannstasjon ble bygget i 1903 etter en stor bybrann i 1901, samtidig med Skansen brannstasjon og utformet av samme arkitekt, Paul Theodor Bjørnstad. Opprinnelig var bygningen tilpasset datidens utrykningskjøretøyer som var hest og kjerre. Den hadde også staller og høyloft. Den ble ombygd i 1930-årene, og tilpasset «den nye tid». Senere har stasjonen blitt ombygd flere ganger innvendig uten spesiell antikvarisk kompetanse, men utvendig er det originale uttrykket godt bevart både når det gjelder form, farger og detaljer.

Fra 2014 til 2018 har stasjonen igjen blitt opprustet, og 28. august 2018 ble den gjenåpnet etter en fullstendig rehabilitering under ledelse av Origo Arkitektgruppe as. Hovedinngangen er beholdt i den opprinnelige okergule fargen, og veggene er utsmykket med bilder fra større hendelser. Bygget har fått ny innvendig dekor, som både spiller på historien og dagens tjeneste.

Brannstasjonen skal nå være en helhetlig maritim beredskapsenhet, hvor både dykkertjeneste, brann- og redningsbåt og røykdykkertjeneste er samlet. Byrådsleder Harald Schjelderup re-åpnet stasjonen ved å klippe over en brannslange. Deretter var det omvisning, kake og taler for interne og eksterne gjester.

 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.