• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergen Fiskeindustri (Knut Strand)

Bergen Fiskeindustri på Bontelabo er et av Europas største og mest moderne fryseanlegg og ble i sin tid plassert rett foran nasjonalmonumentet Bergenhus (1946–54), til sterke protester fra antikvarisk hold. Arkitekten Per Grieg ville også helst ha det plassert et annet sted, men fikk ikke gjennomslag. I stedet er størsteparten av anlegget holdt så lavt som mulig og trukket så langt bort fra festningsmurene som mulig. De opprinnelige kvalitetene i dette funksjonalistiske industrianlegget er i dag redusert.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.