• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Tippetue i 1950-årene. (Alf Adriansen)

På vei til Tippetue, en sensommermorgen i 1950-årene. (Alf Adriansen)

Skogplantingen på Fløyfjellet startet så smått i 1870-årene.Det nystiftede Bergens skog- og træplantningsselskap var sentralt i få tiltaket i gang. Fra en tidlig årsberetning i selskapet heter det at «det bør være en æressag for Bergen, at byens eget omraade ikke ligger som nøgne heier længer end høist nødvendig». I tiårene som fulgte, ble fjellsidene nærmest systematisk tilplantet, og det var et allment syn at dette var positivt. Men da selskapet startet utplanting på Ulriken i 1936, kom det reaksjoner. Kritikerne påstod at fjellene, som gjennom generasjoner hadde vært med på å gi byen karakter, mistet sin profil. Bergen stod i fare for å bli byen mellom de sju åsene.

Det er gjennom årenes løp blitt plantet mye gran og sitkagran, også buskfuru, spesielt på de værharde og karrige stedene. Men barskogen er sårbar for brann, i motsetning til lauvskogen. Etter at mye ung barskog gikk tapt i en skogbrann i 1889, ble det derfor også plantet ut løvskog, blant annet bøk, lønn, ask, alm, rødeik og bjørk. Løvskogen bidrar også til at skogen på byfjellene får større variasjon og et spill av farger.

  • Gjerstad, J. 1993. «Æn om vi klædde fjeldet». Bergens skog- og træplantningsselskap.