• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vadmyra Borettslag (Knut Strand)

Vadmyra Borettslag er et av landets største borettslag, med 552 leiligheter i fire høyblokker og seks lavblokker tegnet av Aall og Løkeland/Forum Arkitekter i 1972/1996. Blokkene er plassert rundt et stort grøntanlegg med mange lekeplasser.

Både bygningene og utearealene er rehabilitert som del av et stort områdeløft i Loddefjord bydel. Betongblokkene er etterisolerte og har fått innglassede altaner.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.