• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Kalfarlien 3 (Knut Strand)

Dette huset ble bygget i 1854 av kjøpmann Knud G. Fleischer. Arkitektens navn er ukjent, men villaen er klassisistisk anlagt med midtrialitt og en halvrund støpejernsveranda.

Villaen ble bygget oppå et allerede eksisterende hus som sto på tomten, og undersøkelser som er gjort, viser at i alle fall deler av bakbygningen har materialer helt tilbake på 1700-tallet.

Siden 1850-tallet har det bare vært utført små forandringer, og huset er også et av de eldste i Kalfaret.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.