• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kronstad telefonsentral (Knut Strand)

Kronstad telefonsentral er en klassisk inspirert teknisk sentral, tegnet av Per Grieg i 1928. Arkitekten brukte glassbyggestein mellom de seks søylene i fasaden.
Disse er skiftet ut, og noe av den opprinnelige karakteren er blitt borte ved tilbygg og endring av bygningen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.