• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Danmarksplass (Knut Strand)

Danmarksplass het tidligere Kronstadtorvet, men ble omdøpt i 1946 i takknemlighet til Danmark for humanitær hjelp under annen verdenskrig. Det er karakteristisk åpen karrébebyggelse rundt plassen med butikker på gateplan og boliger over i hus på fire og fem etasjer. Danmarks plass har utviklet seg til å bli byens mest trafikkerte veikryss og arkitekturen på stedet har lett for å bli oversett.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.