• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Nygård skole (Knut Strand)

Nygård skole er et spesielt vakkert skoleanlegg og et av arkitekt Kaspar Hassels hovedverk. Den ble bygget som folkeskole i 1918, og senere brukt til ulike undervisningsformål. Bygningen ble fredet i 1992 som et eksempel på skolearkitekturen i mellomkrigsårene.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.