• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kronstad Dps (Knut Strand)

Det distriktspsykiatriske senteret på Danmarksplass er et lokalsykehus for psykisk helsevern med dagtilbud, poliklinikk og 40 senger. Bygningen er tegnet i 2013 av Origo Arkitektgruppe/ Smedsvig Landskapsarkitekter og fremstår som gjennomarbeidet og tydelig i bylandskapet. Tre fløyer er bundet sammen av mellomliggende atrier. Mot sør ligger takhager og uterom skjermet fra trafikken på Danmarks plass. Fasaden er kledt med aluminiumsplater og vegetasjon.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.