• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Pedek med arbeiderboliger (Knut Strand)

Pedek (Petersen & Dekke Tricotagefabrik) startet opp på Georgernes Verft i 1887, der den skal ha vært den største av sitt slag på 1890-tallet, men man fusjonerte med Hop Spinderi & Tricotagefabrik og flyttet hele driften til Hop i 1903.

Pedek på Hop hadde på det meste 350 ansatte. Fabrikken bygget flere store boliger til arbeiderne sine. Den største, som ligger ved Troldhaugveien, ble kalt Slottet. Her ser vi fabrikken som ble utbygget i flere etapper og en av arbeiderboligene vis a vis.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.