• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Mannsverk (Knut Strand)

Gjennom Boligselskapet Paddemyren og arkitektene Jørgen W. Aall og Harald Løkeland/ Molfrid og Jo Svenningsson bygget Bergen kommune 588 leiligheter i  en høyblokk på 13 etasjer og mange lavblokker. Utbyggingen av myrområdet var et pionerprosjekt innen avansert fundamenteringsteknologi i 1959. Blokkene var blant de første her i landet som ble oppført ved montering av ferdigelement. Byggemetodene her ble mønster for tilsvarende byggevirksomhet over hele Skandinavia. Lavblokkene har ved rehabilitering fått innebygde vinterhager ved Forum Arkitekter.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.