• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Kalfarveien 8 (Knut Strand)

Kalfarveien 8 ligger på venstre side av veien etter Bergens Handelsgymnasium, som er tegnet av Jens Z.M. Kielland.

Dette er det eldste bolighuset i området, og det ble bygget rundt 1790 av kanselliråd Jacob Frich. Husets historie er noe usikker, og arkitektens navn er ikke kjent. Det kan ha vært ombygget minst to ganger; første gang mellom 1830 og 1850, da det ble forlenget mot fjellsiden. Neste gang rundt 1880-tallet, da huset ble utvidet med et par mindre utbygg i sveitserstil. «Blondefrisen» under gesimsen ble sannsynligvis hengt opp da. Slettpanelet utvendig i første etasje er svært sjeldent. 

I dag benyttes Kalfarveien 8 som forsamlingslokale.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.