• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Florida sykehus (Knut Strand)

Florida sykehus, eller St. Franciskus Hospital er nå St.Paul gymnas

Florida Sykehus er et velkomponert sykehusanlegg med en organisk tilpasning til terrenget. Bygningen har en markant plassering ved byens gamle hovedinnfartsåre fra sør. Det ble tegnet av Ole Landmark i 1937 for St. Franciskus Xaverius-søstrene - en katolsk nonneorden som var tilknyttet St. Paul menighet i Bergen.

Under andre verdenskrig var Florida annektert av tyskerne som «Marine Lazarett Bergen». Forsvaret tok over bygningen etter krigen og Bergen kommune benyttet den som sykehjem i en periode. De siste årene var sykehuset korttidssykehjem med akuttplasser, men i 2014 ble bygningen ombygget og tatt i bruk av St. Paul gymnas.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.