• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa for Peter Jebsen (Knut Strand)

Villaen i Kalfarveien 77 representerer historismen i Norge på sitt frodigste. Huset ble bygget som sommerhus for en av bergensindustriens store grunnleggere, Peter Jebsen. Fra 1912 til 1983 ble bygget benyttet som aldershjem og var sterkt rivningstruet etterpå. I 1984 ble alt inventar og løsøre solgt på auksjon. Det praktfulle nyrenessanse-interiøret ble skåret løs med motorsag og fraktet bort. Det nygotiske listverket og ornamentikken i andre etasje ble tatt vare på av Gamle Bergen og er nå tilbakelevert og gjeninnsatt.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.