• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Olav Rustisgate (Knut Strand)

De frittliggende blokkene i Olav Rustisgate er bygget i 1952, som kvadratiske punkthus i seks etasjer. Blokkene er tegnet av Molfrid og Jo Svenningsson og er typiske for sin tid, med relativt flatt saltak og vinduer uten innramming i murveggen. Balkongene i hjørnene mot Michael Krohns gate har avrundet form i kontrast til den ellers så rettvinklede formen. Anlegget er godt bevart bortsett fra at husene har fått nye vinduer.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.