• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Permanenten (Knut Strand)

Denne permanente utstillingsbygningen (populært kalt Permanenten) er en monumental bygning i nyrenessanse, kledd med skotsk forblendingsstein og gneis fra Vaksdal. Den ble bygget til Landsutstillingen i Bergen i 1898, av arkitekt Henry Bertram Bucher. Fasaden har 12 relieffskulpturer av Hans J. Johannesen som symboliserer de aktivitetene museet representerer. I en nisje i fasaden står Ambrosia Tønnesens bronseskulptur av maleren J.C. Dahl. Bygningen het tidligere Vestlandske Kunstindustrimuseum og var en del av stormuseet Bergen Kunstmuseum, men heter fra 2013 KODE 1.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.