• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Det gamle tinghuset og Bergen kretsfengsel (Knut Strand)

Ved Hagerupsgården på Rådstuplassen 8, bygget arkitekt Frantz W. Schiertz først Det gamle tinghuset i 1864 og så Bergen kretsfengsel i 1867. Dette er et godt bevart anlegg og viser reformene i fengselsvesenet midt på 1800-tallet. Tinghuset fungerte som kombinert rettslokale og politistasjon. I fengselet ble store fellessceller erstattet av små enkeltceller. På baksiden lå luftegårdene i vifteform. Tinghuset hadde pussede yttervegger i mur, fengselsbygningen var upusset.

Det gamle Bergen kretsfengsel var i bruk som fengsel helt til 1990.

Det er pr. 2018 meldt oppstart om fredning av fengselet og Det gamle tinghus.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.