• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Fra Rosesmuggrenden, Bergen

SANDVIKENS GRENDER

Fram til 1870-årene ble de fleste bolighus i Sandviken bygd i klynger som fikk navnet grender: Fjæregrenden, Püttergrenden, Grensegrenden, Festergrenden, Strandens grend osv. I dag er Rosesmuggrenden et velkjent navn som bergenserne forbinder med de små, pittoreske trehus like sør for Sandvikstorget. De fleste av disse husene er fra 1700- og tidlig 1800-tallet, og noen av dem ble påbygd med ark og andre etasjer etter hvert som beboerne fikk bedre råd. Her bodde håndverkerne og arbeiderne som hadde sine arbeidsplasser i sjøfart og fiske. Den øvrige bebyggelsen i Sandviken bærer preg av reguleringsplanene som ble laget etter Sandviken ble innlemmet i Bergen i 1870-årene.