• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergens barneasyl (Knut Strand)

Bergens barneasyl er byens største trehus fra 1700-tallet. Det ble bygget for Seminarium Fredericianum, en slags høyere realskole, som et alternativ til Latinskolen. Den holdt til her frem til 1841, da Bergens Barneasyl overtok bygningen. Barneasylet samlet barn under skolealder til organisert oppdragelse, og er byens eldste barnehage. Barnehagen drives fremdeles i de samme lokalene og bygget er fredet.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.