• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Engensenteret (Knut Strand)

Engensenteret er et senter for helsetjenester og sykehjem i Håkonsgaten 1 og Teatergaten 41/43. Kvartalet har vært tilholdssted for helseinstitusjoner siden 1754, da byens første somatiske sykehus ble bygget her. Dette ble supplert i 1762 med sykehus for sinnslidende, men ble nedlagt da Haukeland sykehus stod ferdig i 1912.

Nybygget er tegnet av Myklebust/Pedersen/Ege Arkitekter i 1992. Anlegget er i hvitslemmet tegl og tilpasser seg den gamle trehusbebyggelsen under Dragefjellet.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.