• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Johan Sverdrupsvei (Knut Strand)

Johan Sverdrups vei er et kommunalt boliganlegg på Kronstad. Det ble tegnet av Jens Munthe Bull i 1921 og består av 50 leiligheter fordelt på tre husrekker pluss noen enkelt- og dobbelthus. Alle i tre med liggende panel. Mange med svaiende gavler og arker med halvsirkelform. Anlegget er inspirert av eldre bergensk byggeskikk.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.