• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kråmyrane (Svein Nord)

I en vid dalbotn, en drøy kilometer mot nord i lett turterreng og på god sti fra Gullbotnen, ligger Kråmyrane. De store myrflatene, i fin veksling mellom vann, bekker og spredt skog, er voksested for mange og kravstore plantearter. Siden grunnvannet siger over bergarter med mye kalk, trives de nettopp her. Myrsauløk, breiull, og engstarr og den sjeldnere myrkråkefot er noen av dem.