• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Verket (Knut Strand)

Verket består av tre store boliganlegg som er tegnet av Link Signatur i 2013 og bygget i transformasjonsområdet mellom Damsgårdsveien og Michael Krohnsgate. Hvert anlegg har fått sitt visuelle uttrykk.

Støperiet er navnet på et nytt landemerke ved Damsgårdssundet, de to hvite blokkene som skyter ut i atten meters høyde over den verneverdige teglsteinsbygningen der et gammelt jernstøperi holdt til. Ståldragerne som bærer bygningskroppene har gitt form til de skrå vinduene i mange av leilighetene. Det gamle jernstøperiet rehabiliteres for bruk til næringsformål.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.