• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Fanabønder på veg til Stadsporten.

Fanabønder på veg til Stadsporten. Prospekt av Johan Georg Müller 1796. Utsnitt ("Prospect af Veien uden for Stads Porten tagen ved Tanks Minde", akvarell av J. G. Müller 1796. Foto: Svein Skare, eier: Universitetsmuseet i Bergen)

Stadsporten er den eneste byport som ble bygd i Bergen. Grunnsteinen ble lagt 6. august 1628. Flere inskripsjoner, våpenskjold og minneplaketter forteller om bygging, reparasjon og ombygging gjennom århundrene. På begge sider av porten var det jordvoller, med en jordgrav mot Kalfaret i sør. Opprinnelig var det en vindebro, som kunne trekkes opp over jordgraven. I reparasjonen i 1792 ble rommene over murhvelvingen innredet til oppbevaring av byens arkiver og det såkalte Stadsportarkivet stod her fram til 1971. Varene som bøndene hadde med seg til byen fra sør, ble belagt med en toll som måttes betales ved Stadsporten.

I 1850-årene ble det foreslått at Stadsporten skulle rives fordi den ikke var av historisk interesse. I dag er den fredet og et viktig kulturminne i byen.