• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergen Telefonkompagni (Knut Strand)

Einar Oscar Schou var ansvarlig for fasaden på denne forretningsgården i Markeveien 1 fra 1914, som har lys grå austevollsgranitt i gesimser og detaljer. Det er også brukt innslag av kleberstein i fasaden, som står på en sokkel av gneis. Bygget ble brannskadet i 1916, men var, som den eneste bygningen i brannstrøket, i god nok stand til å kunne rehabiliteres.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.