• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Pleiestiftelsen (Knut Strand)

Pleiestiftelsen er en to etasjes H-formet trebygning i Kalfarveien 31, som regnes for å være en av landets største trebygninger. Det er et av de eldste gjenværende sveitserhusene i Norge og var statlig sykehus for spedalske, med plass til 280 pasienter, fordelt på 40 7-mannsrom.

Her arbeidet Georg Armauer Hansen, som påviste leprabasillen i 1873. Hans arbeidsrom er tatt vare på og er i dag en del av Medisinsk-historiske samlinger.

Statens attføringsinstitutt overtok anlegget og ansvaret for de sju siste spedalske pasientene i 1955. Bygningen ble fullstendig rehabilitert i 1991 og fredet i 2013.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.