• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Lauritz Meltzers hus (Knut Strand)

Denne bygningen er tegnet av Lars Lekven Arkitekter / Arkitektgruppen Cubus i 1993 og inneholder kontorer for 160 ansatte og 250 studenter ved SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen. Undervisningsarealene ligger på de tre nederste planene, offentlig del og kontorer i de fire øvre. Bygningen har fått navn etter Lauritz Philip Meltzer, som var en norsk ingeniør, offiser, forretningsmann og filantrop og som i 1939 etterlot hele formuen sin til opprettelsen av et universitet i Bergen og Meltzerprisen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.