• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergen Katedralskole (Knut Strand)

"Schola Cathedralis Bergensis"

Latinskolen/Bergen Kathedralskole ble opprinnelig grunnlagt av den katolske kirke i 1153, da formålet var å utdanne vordende prester. Skolen i Kong Oscars gate 36 i senempire er bygget på den gamle bispegården til erstatning for den gamle Latinskolen i 1840. Skolen er tegnet av stadskonduktør Høegh, med søyler i trappehallen og utsmykket festsal. Dette var hans første bygning i Bergen.

Skolen ble bygget på en etasje av Giovanni J. H. Müller i 1884 og har fått flere tilbygg senere: Gymnastikkbygning av F. W. Schiertz 1869, tilbygg av Eystein Michalsen i 1957, Kitty Jørstad i 1969 og sidebygg av Erik Fersum i 1992. I 2017 ble hovedbygget m.m. rehabilitert av Hordaland fylkeskommune og HLM Arkitetur. 

Bergen Katedralskole med kobberfasade 2017 (Sigurd Opheim as)

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.