• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Christinegård (Knut Strand)

Christinegård er et lyststed fra annen halvdel av 1700-tallet, senere ombygget rundt 1840 for Michael D. Prahl. Muligens var stadskonduktør Ole P.R. Høegh arkitekt ved ombyggingen. På baksiden har hovedhuset lave fløybygninger med svalganger. Vindussjalusiene er et sydlandsk innslag som er sjelden i Bergen. Christinegård var bolig for bispen i Bjørgvin fra 1934 til 1958. Stedet forfalt og ble reddet av Bryggens arkeolog Asbjørn E. Herteig som bodde i huset frem til sin bortgang. I dag drives Christinegård som selskapslokaler og overnattingssted.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.