• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Det er neppe sant at sultne studenter har forgrepet seg på dvaske stokkender i Byparken i vårknipen, slik vandrehistoriene vet å fortelle. Men det er ikke uvanlig å se studenter som kaster seg over parkens frie fugler, og tviholder på dem. De ringmerker fuglene. Derfor vet vi en god del om fuglene i Byparken.

Fuglelivet i Byparken er rikest om vinteren. Da er det vanskeligst å skaffe mat; derfor lokker byen og matbitene som forbipasserende folk legger igjen.

Fugler som ikke liker brødmat, har lite i Byparken å bestille. Men fugler lever ikke av brød alene. Det ville trolig gitt mangelsykdommer. Når hekketiden nærmer seg, må fugler ha proteinrik animalsk kost for å kunne produsere egg. Slikt finnes knapt i Byparken. Mens det i kalde perioder om vinteren kan være godt over tusen stokkender samtidig ved Smålungeren, er det derfor så godt som tomt i slutten av april. Disse stokkendene er for det meste lokale hekkefugler. En telling i 1983 viste at det hekket ca. 460 par stokkender på Bergenshalvøyen. Mange av dem søker mot byens parker vinterstid.

Vel så tallrike i Byparken er måsene; fiskemåse og gråmåse er vanligst. Selv om begge er vanlige hekkefugler i skjærgården i Hordaland, kommer flesteparten av måsene i Byparken fra helt andre områder. Det er ringmerket mange hundre fiskemåser i Byparken. En rekke av dem er gjenfunnet i Finland og Sverige, noen også i Russland. Det finnes fugler som kommer tilbake år etter år. En fiskemåse som Alf Tore Mjøs ringmerket i Byparken 24.11.1984, ble kontrollert samme sted 13.1.2000 – fremdeles frisk og rask. Det sier det meste om måsens levealder, og faktisk litt om ringmerkerens også.

Den nordamerikanske ringnebbmåsen ligner svært på en fiskemåse, og vil derfor ofte bli feilbestemt. Årlig påtreffes noen ringnebbmåser i Europa. Man har antatt at det dreier seg om fugler som har drevet med vinden over Atlanteren – og dermed blitt fortapt i den store verden. Hele 20 av 24 norske funn av arten er gjort i Byparken etter at den første ble oppdaget i 1982. Flere har returnert til Bergen den påfølgende vinter. At en turist som først har sett Bergen, gjerne kommer tilbake om anledningen byr seg, er jo ikke mer enn naturlig.

  • Kart som viser hvor fiskemåsene som overvintrer i Bergen, har sin opprinnelse. (Alf Tore Mjøs/ Eva Bjørseth)

Kart som viser hvor fiskemåsene som overvintrer i Bergen, har sin opprinnelse. (Alf Tore Mjøs/ Eva Bjørseth)

  • Fiskemåse. (Ingvar Grastveit)

Fiskemåse. (Ingvar Grastveit)

  • Rododendron (Svein Nord)

Rododendron

Med sur jord og mildt klima er Bergen ideell for rododendron. Den eviggrønne planten med sin overdådige blomsterprakt kom på mote i bergenske kjøpmanns- og skipsrederhager i 1880-årene. I 1987 ble Bergen erklært Rododendronens by, og noen få år senere var verdens første rododendrarium en realitet. De fleste rododendronartene kommer fra Himalaya-området, men den vanligste i Bergen, R. catawbiense, stammer fra Amerika. Til sammen finnes det over 20 000 hybrider av planten.