• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Logen (Knut Strand)

Logen ble bygget av arkitekt Hans Heinrich Jess for selskapsklubben Den Gode Hensigt i 1883. Huset erstattet en to etasjes trebygning for frimurerlosjen fra 1786. Logen var lenge byens representative festlokale og ballsal og Edvard Grieg fremførte sine komposisjoner her. Sokkeletasjen ble innredet for restaurant Wesselstuen i 1957. Festsalen fungerte som hjem for husløse etter bybrannen i 1916 og ble senere brukt som kino og som møbelforretning. Bygget ble skadet av brann i 1980 og rehabilitert av arkitekt Jan Olav Reither. Bygningen brukes i dag som konsert- og teaterscene. 

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.