• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Stranges stiftelse (Knut Strand)

Stranges stiftelse var fra 1609 et hjem for fattige kvinner. Bygningen med plass til 31 kvinner erstattet et eldre og mindre hus. Første etasje er en sal med sovekamre langs den ene langveggen og med trapp opp til et galleri med inngang til kamrene i andre etasje. Hovedrommet var vigslet og fungerte etter modell av middelalderske hospital som sørget for kroppslig, så vel som åndelig pleie.

Fattighuset ble omgjort til stiftelse i 1914 og ble drevet som kommunalt gamlehjem til 1972. Siden ble huset overtatt av Fortidsminneforeningen, som har kontor i bygningen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.