• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Solhaug (Knut Strand)

Villa Solhaug ble oppført på bakgrunn av en bestilling av fabrikkeier mm. Gerdt Meyer Bruun fra London, i 1899. Arkitekten er ukjent, men målene ble oppgitt i alen og byggmesteren misforstod dette til meter, og reiste følgelig en overdimensjonert bygning på 800m². 

Huset ble overtatt av skipsreder og gründer Erik Lawrence Grant Lea i 1915. Han kalte huset Lea Hall og anla en 40 mål stor park rundt bygget, Leaparken / Solhaug park. 

Villa Solhaug ble senere overdratt kommunen og har siden 1922 fungert som diverse skoler (bl.a. DaVinci Montessoriskole).

Høsten 2018 stod bygningen ferdig totalrenovert av Bergen Kommune og åpnet som Leaparken barnehage. Asplan Viak var arkitekt for prosjektet, som hadde en kostnad på 34 mill. kr.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.