• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Typebyen (Knut Strand)

Typebyen ligger i Persenbakken/Gutenbergs vei i Ladegården og er bygget av Typografenes byggeselskap, byens første kollektive boligselskap, i 1914. Typebyen ble tegnet av Olaf Jansen og består av 19 enkelthus og 12 dobbelthus med to etasjer, kjeller og loft. Den ene etasjen ble leid ut, og slik finansierte typografene sine store boliger med mansardtak.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.