• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Svartediket med Vidden i bakgrunnen (Helge Sunde)

Svartediket med Vidden i bakgrunnen. Hardbakkadalen, midt i bildet under Vidden, er en hengende dal med fin U-form, og med en typisk botn. (Helge Sunde)

Dalføret innenfor Svartediksdemningen, fem minutters busstur fra Bergen sentrum, blir av bergenserne ofte omtalt som Isdalen – med rette, for området kunne vært beskrevet i lærebøker om isgravde landformer. Breenes sliping gjennom 40 istider har skapt det storslagne landskapet. Den egentlige Isdalen klyver opp bak Ulriken ved enden av Svartediket.

Før istidene gikk fastlandet trolig helt ut til Marsteinen. Fra Vidden rant elvene gjennom trange, V-formete daler som skar seg ned i et gammelt, svakt bølgende landskap. Da klimaet ble kaldere, og istidene satte inn, ble de første breene dannet øverst i dalene. Snø som blåste ned fra Vidden, hopet seg opp i forsenkninger i terrenget. Tykkelsen av disse snølagene ble etter hvert så stor at de nederst ble omdannet til is. Isen beveget seg deretter sakte, men sikkert nedover dalen og grov etter hvert ut trauformete fordypninger, botner. Isen forsvant og kom tilbake igjen, gang på gang. Særlig i begynnelsen av hver istid ble botnene gravd dypere. Tarlebøvatnet øverst i Våkendalen, Hardbakkadalen og Isdalen oppe under Ulriken er områder hvor lokale breer fikk gravd ut botner.

Men det var ikke bare i begynnelsen av de enkelte istidene at gravingen fant sted. Etter hvert som hver av istidene ble mer omfattende, fløt de små breene sammen. Storbreen var sterkere enn de lokale breene hver for seg. Slik gikk det til at det ble gravd ut en hoveddal, som var dypere enn sidedalene. Svartediket ligger i hoveddalen. Sidedalene ble såkalt hengende daler, med fosser og stryk ned mot hoveddalen.

Dannelsen av landskapet i Isdalen-området. (a) 2 millioner år siden.

Dannelsen av landskapet i Isdalen-området. (a) 2 millioner år siden.

Dannelsen av landskapet i Isdalen-området. (b) Ca.100 000 år siden.

Dannelsen av landskapet i Isdalen-området. (b) Ca.100 000 år siden.

Dannelsen av landskapet i Isdalen-området. (c) I dag.

Dannelsen av landskapet i Isdalen-området. (c) I dag.

  • Ahlman, H. W. 1919. Geomorphological studies in Norway. Geografiska Annaler 1. Stockholm.