• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Årstad Brannstasjon (Knut Strand)

Årstad Brannstasjon er et av de få sivile bygg som ble oppført i Bergen under krigen som reserve for Hovedbrannstasjonen. Stasjonen ble tegnet av Kaspar Hassel i 1943 og nedlagt i 2007 da byen fikk ny hovedbrannstasjon på Nygårdstangen
Bygget brukes i dag som barnehage.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.