• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Utsnitt av xylografi over Verftet, Bergen

Xylografiet (utsnitt) viser verftsområdet omkring 1866.

Navnet «Verftet» er i dag knyttet til både et helt strøk og et bygningskompleks i ly av Fredriksberg festning. Det opprinnelige skipsverftet er anlagt i 1780-årene av Georg Brunchorst og Georg Vedeler. Det ble kalt Georgenes verft, og her ble det både bygd og reparert skip i årene etter 1786.

Verftet fortsatte under forskjellige eiere, men det var særlig Annanias Dekkes medvirkning etter 1853 som innledet skipsverftets glansperiode. Dekke hadde lært skipsbygging bl.a. i Boston, USA. En serie praktfulle seilskip ble bygd her, og Dekke fikk ord på seg som en av Norges beste skipstegnere og skipsbyggere. I 40-årsperioden mellom 1853 og 1892 (det året Annanias Dekke døde), ble det bygd 41 seilskip og 15 tredampskip på «Verftet». Virksomheten fortsatte fram til nedleggelsen i 1912.

I 1910 ble A/S United Sardine Factories Ltd. etablert på deler av verftsområdet, og i årene etterpå ble den bygd opp til en av de største sardinfabrikker i Norge. I dag lever fabrikken et nytt liv som kulturhuset USF Verftet, med et variert utvalg av kulturaktiviteter, atelieer og kontorer.

  • Utsikt fra Fredriksberg mot Verftet og Sydneshaugen .Foto: Marcus Selmer ca.1869. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Arbeidsfolk og håndverkere