• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Interiør i Mariakirken, Bergen

Interiør i Mariakirken (Egil Korsnes).

Ved siden av kongsgården på Holmen, Håkonshallen og de nedre etasjene av Rosenkrantztårnet, er det de tre soknekirkene i sentrum som er bevart fra middelalderens Bergen: Mariakirken, Korskirken og Olavskirken (Domkirken). Den romanske tårnfoten fra Nonneseter klosterkirke på tangen mellom de to Lungegårdsvannene er fortsatt å se i landskapet, mens de andre middelalderbygningene er ruiner: byens eldste rådhus og vinkjeller ved Nikolaikirkealmenning, Lavranskirken og Maria Gildeskåle mellom Mariakirken og Bryggens Museum og Katarinahospitalet på nordsiden av Dreggsalmenningen.

Mariakirken er den best bevarte av de tre middelalderkirkene. Den ble bygd i perioden 1140-1180 som et treskipet anlegg med kvadratisk kor og to vesttårn over sideskipet. Koret ble forlenget etter en brann i 1248. Ved den anledning ble også nordre tårn gjenreist og søndre tårn forhøyet. Kirkens stramme totårnsfront stammer altså fra 1250-årene.

Opprinnelig var bare kirkens kor hvelvet. Antakelig etter en brann i 1198 ble det slått hvelv over midtskipet. Disse sitter så lavt at lyset fra klerestorievinduene blir stengt ute fra kirkerommet.

Slik var det en gammel middelalderkirke biskopen i Bergen overdrog til de tyske kjøpmennene på Bryggen i 1408. Den var på tyske kjøpmannshender fram til 1766. Like til 1874 eksisterte en tysk menighet i Bergen som hørte til Mariakirken. Den siste preken på tysk ble holdt i 1868.

Kirken har bevart et unikt inventar som bl.a. omfatter et senmiddelaldersk alterskap med framstilling av Maria og apostlene og en staselig utsmykket prekestol fra 1676.

Kirken gjennomgikk en omfattende restaurering fra 2010 til 2015.

  • Lidén, H.-E. & Magerøy, E. M. (1980-1990) Bergen. Norges kirker. Oslo, Riksantikvaren.