• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Westfal-Larsens villa (Knut Strand)

Huset i Kalfarveien 48 ble bygget i 1919 etter tegninger av den legendariske bergensarkitekten Ole Landmark og det regnes som et av de beste eksemplene på Landmarks lokalt inspirerte arkitektur fra før 1920. Huset synliggjør periodens sans for kvalitet i materialvalg og håndverksmessig utførelse.

Bygningen er å betrakte som et gårdsanlegg i tilnærmet 1700-talls klassisisme med dekorative ledd i kleberstein. Huset er tildelt A.C. Houens fonds diplom.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.