• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Nykirken (Knut Strand)

Nykirken blir regnet for å være et av de fremste byggverk i landet fra sin periode. Den første Nykirken ble bygget ca. 1620 over rester av erkebiskopens gård i Bergen. Bygningsrester finnes under kirken. Ny kirke ble gjenreist etter en brann i 1763, men kirkens nordfløy stammer fra det eldre anlegget med en portal fra 1670. Nykirken ble ødelagt av brann både i 1800 og under eksplosjonen på Vågen i 1944. Arkitektene Frederik Konow Lund og Hans W. Rohde restaurerte kirken etter krigen. Da først fikk kirken den tårnhjelmen og spiret som Reichborn i sin tid tegnet. Nykirken har 750 sitteplasser.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.