• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Birkebeinerkvartalet (Knut Strand)

Birkebeinerkvartalet i Nye Sandviksvei / Helgesens gate ble oppført som en del av byfornyelsen i området Stølen, Ladegården og Rothaugen. Her ble det gjennomført punktsanering som alternativ til sanering av et større område. Birkebeinerkvartalet kom som erstatning for gamle murgårder som ble revet. Andre gårder i området ble rehabilitert.

I sine dimensjoner bryter dette anlegget med samtidens tendens til tilpasning, og demonstrerer dyktig behandling av et stort volum. Det minner om 1920–30-tallets boliganlegg med en ytre karré og et indre brukelig gårdsrom. Anlegget har levende fasader, aktivitet i grunnetasjen og bidrar med kvalitet til bybildet. Det ble tegnet av Cubus v/Brochmann og Roald i 1988 og tildelt Murverksprisen i 1989.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.