• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

NHH (Knut Strand)

Tilbygget til NHH er tegnet av Link Signatur i 2013 og har fått en form som spiller på den opprinnelige arkitekturens volumer uten å kopiere uttrykket fra
1960-tallet. Nybygget er preget av en gjennomført utvendig materialbruk og forteller tydelig hvilken epoke det kommer fra.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.