• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bygård Vestre Torvgate (Knut Strand)

Vestre Torggate 1 er en staselig bygård med klebersteinsdetaljer og dragestilsornamentikk. Bygningen er tegnet av Jens Z. M. Kielland i 1896 og er inspirert blant annet av Urnes stavkirke, som Kielland restaurerte i 1902.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.